علت صدا دادن مگان هنگام حرکت

علت صدا دادن مگان هنگام حرکت

علت صدا دادن مگان هنگام حرکت

یکی از خرابی های گیربکس خودروی مگان، توربین گیربکس می باشد. معمولا دو نوع حالت خرابی دارد:

اولین حالت اینکه در قسمت عقب و جلوی خودرو صدا می دهد و دومین حالت ، زمان شروع حرکت ماشین در سربالایی و یا اینکه در چاله ای بیفتد که در این صورت خودرو قدرت ندارد از چاله خارج شود.

در هر دو حالت، مشکل از توربین می باشد. باید دقت کنید زمانی که ماشین قدرت اولیه را ندارد و زمانی که روی درایو عقب می گذارید و صدا می دهد ، در این صورت مشکل از توربین می باشد که با تعویض آن ، مشکل خودرو برطرف می گردد .

نکات مهم!

اولین نکته: زمانی که خودرو دچار نشتی می شود، حتما گیربکس را باز کنید و نشتی را برطرف کنید زیرا نشتی ها باعث می شوند که گیربکس دچار مشکل شود و همچنین کمبود روغن باعث می شود توربین گیربکس داغ کند و بنابراین گیربکس دچار مشکل شود .

دومین نکته: زمانی که خودرو جوش می آورد یا موتورش دچار مشکل می شود و یا اینکه به هر دلیلی گیربکس بسوزد ، در این حالت حتما باید توربین باز و سرویس آن انجام شود .

تصویر محصولات بدون نگاره

ارسال دیدگاه