کاربرد زنجیر در گیربکس اتوماتیک جیلی سواری

کاربرد زنجیر در گیربکس اتوماتیک جیلی سواری

کاربرد زنجیر در گیربکس اتوماتیک جیلی سواری

زنجیرها در گیربکس اتوماتیک جیلی سواری که از نوع سی وی تی می باشد ، وظیفه دارند تا نیرو را از قرقره های ورودی به قرقره های خروجی انتقال داده و به این طریق موجب به حرکت درآمدن خودرو شوند. اگر در ماشین جیلی سواری زنجیر پاره شود خودرو دیگر حرکت به جلو و عقب ندارد در واقع زمانی که گیربکس سی وی تی (CVT) گیربکس زنجیر پاره کند ماشین حرکت به جلو و عقب ندارد و باید گیربکس باز و سرویس شود

نکته ای که باید در گیربکس CVT توجه کنید این است: زمانی که ماشین حرکت ندارد و متوجه شدید زنجیر گیربکس پاره کرده ، ماشین را روشن نکنید و گاز ندهید چون روشن کردن و گاز دادن باعث می شود غیر از زنجیر ، هزینه اضافی دیگری هم پرداخت کنید .

زمانی که ماشین زنجیر پاره می کند یک قسمتی از گیربکس حالت چرخشی خودش را دارد و زمانی که زنجیر پاره می کند باعث می شود گیربکس بچرخد و با این چرخش امکان دارد خرده های زنجیر بین دنده های گیربکس برود و دنده را خُرد کند و حتی امکان دارد پوسته گیربکس هم خراب کند و باعث شکستگی پوسته شود .

 

گیربکس اتوماتیک جیلی سواری

ارسال دیدگاه